5.2.7 Förebyggande hälsoarbete för mjölkkor

”Fråga Kon” eller motsvarande djurvälfärdsbedömning fungerar som ett hjälpmedel för att identifiera områden där åtgärder behövs för att förbättra djurvälfärden.

Läs mer om ”Fråga kon”, ”Hälsopaket Mjölk” och ”Kokontrollen” på www.vxa.se.