1.11 Livsmedelsförädling (se kapitel 9)

Syftet med reglerna för den KRAV-certifierade livsmedelsförädlingen är att behålla och utveckla de KRAV-märkta råvarornas mervärden och samtidigt stimulera och främja marknaden för KRAV-märkta produkter.

Därför ska livsmedelsförädlingen ske med hjälp av utvalda processer som är skonsamma mot såväl naturen som produkterna. Förädlaren ska undvika att använda naturfrämmande ämnen och bara ett begränsat antal tillsatser, processer och processhjälpmedel är tillåtna. Endast naturliga aromer och vissa enzymer får användas och till skillnad från vad som gäller för EU-ekologiska köttprodukter är nitrit inte tillåtet i KRAV-certifierade produkter, av försiktighetsskäl. Nitrit kan omvandlas till nitrosaminer i magen vilket ökar risken att få cancer.

Grundprincipen är att det enbart ska vara KRAV-certifierade råvaror i livsmedel som marknadsförs med KRAVs namn eller märke. Men för att underlätta utvecklingen av KRAV-märkta produkter får det finnas upp till tio procent EU-ekologiska ingredienser, eller högst fem procent konventionella ingredienser i en KRAV-certifierad produkt. Det är inte tillåtet att blanda EU-ekologisk eller konventionell ingrediens med KRAV-certifierad ingrediens av samma slag. Om de konventionella ingredienserna inte finns upptagna på EU:s förteckning över tillåtna konventionella ingredienser i ekologiska produkter måste Livsmedelsverket ge ett godkännande för att de ska få användas.

Om andelen KRAV-certifierade ingredienser är mindre än 90 procent får produkten inte KRAV-märkas, men det finns möjlighet att ange vilka ingredienser som är KRAV-certifierade.