4.10 Utsäde och vegetativt förökningsmaterial

Avsnittet beskriver vilka krav det finns på utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

Om du odlar utsäde till försäljning ska utsädeslagstiftningen följas. Utsäde av lantbruksväxter ska vara certifierat enligt lagstiftningen. Undantag finns för så kallade bevarandesorter. Utsäde av köksväxter ska vara certifierat eller uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket föreskriver, se www.jordbruksverket.se.

Kommissionen arbetar med en förändring av reglerna för ekologiska groddplantor (fröplantor) som kan komma att påverka KRAVs regler.