4.7 Växtnäringsbalans

Det här avsnittet handlar om när du behöver göra en fosfor- eller kvävebalans, hur de ska göras och vilket överskott av fosfor som är tillåtet. Endast regel 4.7.9 gäller växthusodling.