2.5 Om du inte följer reglerna

Det här avsnittet handlar om avvikelser. En avvikelse är när verksamheten inte följer en av KRAVs regler, helt eller delvis. Det finns tre grader av avvikelser: mindre, större och avstängningsgrundande.