4.9 Växtskydd

I det här avsnittet finns regler för vilka växtskyddsmedel du får använda i KRAV-certifierad växtodling och vilka villkor som gäller för användningen.

Växtskyddsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas, och i många fall även för att få användas. Enligt förordningarna (EG) nr 1107/2009 och SFS 2014:425 om godkännande av växtskyddsmedel ska även fysikaliskt verkande växtskyddsmedel som såpor och paraffinolja godkännas av Kemikalieinspektionen.  I förordningarna finns även regler om hur du får använda kemiska produkter eller biotekniska organismer för att bekämpa skadegörare. Allmänkemikalier är undantagna från kravet för godkännandet av Kemikalieinspektionen så längre de listas i del C i bilagan till förordning (EU) nr 540/2011. Fullständiga villkor för användning för dessa ämnen finns på Jordbruksverkets webbsida www.jordbruksverket.se.

För att underlätta för dig att avgöra om ett växtskyddsmedel är tillåtet kan tillverkaren certifiera produkten enligt kapitel 12 (Produktionshjälpmedel). De får då använda KRAVs märke för produktionshjälpmedel på produkten och i sin marknadsföring. Tillverkaren av ett växtskyddsmedel kan också begära att ett FiBL gör en bedömning av om medlet är tillåtet (se regel 12.1.13). Tillåtetbedömda växtskyddsmedel finns publicerade på https://www.insatslistan.se