16.5 Tilläggskrav för socialt ansvar i landgrupp 2

Om du importerar eller för in produkter från landgrupp 2, det vill säga från länder inom Europeiska unionen, EES-området eller från Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan, ska du arbeta systematiskt för att minimera risker avseende socialt ansvar enligt regel 16.3.2.