12.1 Allmänna regler

Reglerna i det här avsnittet gäller alla typer av produktionshjälpmedel som används inom växtodling och trädgårdsodling.