16.6 Övriga tilläggskrav för samtliga produkter

I det här avsnittet finns regler om de tilläggskrav, utöver de som rör socialt ansvar, som ska uppfyllas för att du ska få KRAV-märka produkter.