11.2 Råvaror

I det här avsnittet finns regler som styr vilka råvaror du får använda i ett KRAV-certifierat foder.

I avsnitt 11.5 finns särskilda regler för råvaror i foder till sällskapsdjur.