9.2 Processer

Det här avsnittet handlar om vilka produktionsprocesser som är tillåtna vid förädling av livsmedel.