1.16 Import och införsel (se kapitel 16)

KRAVs regler för import och införsel syftar till att göra det lättare att handla med ekologiska produkter från resten av världen. Syftet är också att KRAV-märkta produkter och råvaror som är producerade utanför Sverige ska bidra till att öka den ekologiska konsumtionen och produktionen såväl i Sverige som i andra länder. Men för att ett företag ska kunna KRAV-märka sådana produkter är förutsättningen att de uppfyller vissa grundläggande kriterier som enligt KRAV saknas i EU-förordningen för ekologisk produktion. Därför har KRAV vissa tilläggskrav i förhållande till EU-förordningen för importerade och införda produkter och råvaror som ska KRAV-märkas. Tilläggskraven utgår från KRAVs mervärden för djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV ingår i den internationella ekologiska rörelsen och verkar för att stärka och värna det samarbete som byggts upp på frivillig grund inom IFOAM.

Ekologiska regler kan skilja mellan länder eftersom olika traditioner, klimat och förutsättningar råder i olika områden. Lokalt eller regionalt utvecklade och anpassade regler har också större trovärdighet för de lokala producenterna än regler som kommer utifrån. Därför kan KRAV acceptera att regler som tillämpas i andra länder leder till en KRAV-märkning, trots att det kan finnas vissa skillnader mellan regelverken. På samma sätt erkänner även EU och IFOAM andra regelverk för ekologisk produktion.

Allt detta innebär att produkter och råvaror som är certifierade enligt EU-förordningen, eller enligt ett regelverk för ekologisk produktion som erkänns enligt EU-förordningen, kan KRAV-märkas förutsatt att de har producerats på ett sätt som uppfyller tilläggskraven i kapitel 16.

KRAVs bedömningar av certifieringssystem finns tillgängliga på www.krav.se.