15.2 Utökat miljö- och hållbarhetsarbete

Utöver de regler som finns i kapitel 3 om miljö- och hållbarhetsarbete ska en restaurang även följa reglerna 15.2.1-15.2.4. (K)