6.7 Djuromsorg

Reglerna i det här avsnittet behandlar vingklippning, vad du får ha i rökpusten och vad som gäller vid skörd.