3.1 Socialt ansvar

I det här avsnittet finns regler om arbetsvillkor och arbetsmiljö.