5.5.3 Regler för övriga fjäderfän

Observera att övriga fjäderfän är alla fjäderfä som kan certifieras enligt EU-förordningen för ekologisk produktion som inte tillhör arten Gallus gallus.