5.1.7 Utevistelse och bete

Se även under respektive djurslag vad som gäller för utevistelse och bete.