3.11 Klimatrådgivning och rapportering

Reglerna i det här avsnittet beskriver vilka som ska genomföra en klimatrådgivning och att uppgifterna ska rapporteras till KRAV.