20.7 Certifiering av marknadsförare

Certifiering av marknadsförare är ett eget regelområde som omfattar de företag som endast marknadsför produkter i eget namn eller varumärke, men som inte själva har någon produktion. För att få en certifiering enligt 20.7 ska du följa reglerna i kapitel 2, 3 och 20.