17.4 Fiskemetoder och hantering av fångsten

Det här avsnittet handlar om hantering av fångst och märkning av redskap samt om vilka fiskemetoder som är tillåtna respektive förbjudna.