4.12 Svampodling

I det här avsnittet finns speciella regler för dig som odlar svamp. I övrigt ska du följa de regler i kapitel 2, 3, 4 och 20 som är tillämpliga.