19.4 Internrevision

Reglerna i detta avsnitt handlar om hur internrevisionen ska arbeta, samt om dess kompetens och befogenheter.