2.10 Hantering av personuppgifter

Certifieringsorganen och KRAV har register över samtliga verksamheter som är anslutna till certifiering enligt KRAVs regler. Syftet med dessa register är att kunna informera om vilka företag som är anslutna och att kunna arbeta effektivt. I det här avsnittet finns regler om hur dessa uppgifter får hanteras.

På KRAVs webb hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har enligt GDPR.

Läs mer på: www.krav.se.