8.3 Hänsyn till människor och miljö

Det här avsnittet handlar om hänsyn till människor som bor i insamlingsområdet och till den biologiska mångfalden i området.