16.10 Produkter certifierade enligt NOP

I det här avsnittet finns regler för produkter som certifierats enligt USA:s regelverk för ekologisk produktion, National Organic Program (NOP). EU erkänner detta regelverk för produkter från USA. Därför kan produkter certifierade enligt NOP och som producerats i eller importerats till USA, marknadsföras som ekologiska inom EU, eller ingå som ingredienser i sammansatta EU-ekologiska produkter.