15.3 Personalens kunskaper

Reglerna i det här avsnittet handlar om ditt ansvar för att se till så att restaurangens personal känner till KRAVs regler och kan besvara frågor om ekologiska ingredienser.