3.11 Klimatrapportering

Reglerna i det här avsnittet gäller lantbruksföretag som har minst 200 ha jordbruksmark eller minst 300 kvadratmeter växthus. Företag som har gjort Greppa Näringens Klimatkollen 2017 eller senare behöver inte göra en ny beräkning.