6.1 Inträde och omställning

Reglerna i det här avsnittet handlar om omställningstid, byte av vax vid inträde, parallellproduktion och kunskapskrav.