2.12 Avstängning vid agerande som kan skada KRAVs varumärke