4.3 Åtskillnad mellan konventionell och KRAV-certifierad produktion

Avsnittet innehåller regler om hur åtskillnaden ska upprätthållas i fall där det finns både konventionell och KRAV-certifierad produktion, antingen inom samma företag eller på olika företag som har nära samarbete.