16.2 Erkända certifieringar och system för leverantörsgranskning

KRAV kan erkänna andra certifierings- och leverantörsgranskningssystem som grund för KRAV-märkning.