4.4 Föroreningar och skyddsavstånd

Reglerna i det här avsnittet är till för att förhindra förorening av dina KRAV-certifierade grödor.