16.1 Grundläggande regler

I det här avsnittet finns regler om vilka produkter som får certifieras enligt detta kapitel.