4.1 Anmälan och omställningstider

Det här avsnittet handlar om omställningstider efter omställning från konventionell produktion för olika typer av grödor. Det tar även upp särskilda regler för foder och utsäde som produceras på mark under omställning och retroaktivt godkännande av omställning.