8.4 Spårbarhet, dokumentation och socialt ansvar

Detta avsnitt omfattar regler om spårbarhet, dokumentation och särskilda regler till skydd för plockare. Det finns fler regler om socialt ansvar i regelavsnitt 3.1.