4.5 Natur- och kulturskydd, god hävd och odling på mulljordar

Avsnittet handlar om hur du ska hålla odlingen i god hävd och skydda natur- och kulturvärden, samt vad som gäller för odling på mulljordar.