20.6 Frivillig ursprungsmärkning

Regelavsnittet har utgått.