19.1 Inför certifiering

Reglerna i detta avsnitt handlar om vilka verksamhetsplatser som ska ingå i kedjecertifieringen, om när verksamhetsplatserna behöver indelas i grupper, samt om kravet på internrevision av alla verksamhetsplatser.