3.6 Miljö-, natur- och kulturskydd

Reglerna i det här avsnittet handlar om hur du ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer.