9.5 Jäst- och vinproduktion

Det här avsnittet tar upp vad som gäller vid förädling av två produkter där EU-förordningen har särskilda regler och listor över tillåtna tillsatser, som saknar motsvarighet i KRAVs regler.