15.3 Användning av hållbara livsmedel för KRAV-certifierade restauranger

Definitionen av hållbara livsmedel gäller endast för detta kapitel.