16.11 Produkter certifierade enligt andra regelverk som EU erkänner

EU erkänner certifieringsorgan och länder utanför EU enligt förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 1235/2008. Erkännandena kan vara begränsade till vissa produktkategorier och innehålla specificerade krav på ursprung