17.3 Certifiering av fartyg, dokumentation och kompetenskrav

Reglerna i det här avsnittet handlar om vad certifieringen innebär, samt om krav på dokumentation, rapportering och kunskap om KRAVs regler.