16.3 Olika sätt att verifiera tilläggskraven

Reglerna i det här avsnittet handlar om olika sätt att verifiera tilläggskraven i avsnitt 16.4–16.11.