6.4 Foder och risk för föroreningar

Det här avsnittet beskriver både vad som gäller när bina söker efter föda på naturligt sätt och hur du får utfodra dem.