17.5 Tekniska regler för fartyg

Det här avsnittet innehåller regler om miljökrav för fiskefartyg.