2.8 Byte av certifieringsorgan

Reglerna i det här avsnittet handlar om vad som gäller om du vill att ett annat certifieringsorgan som är ackrediterat för KRAV-certifiering ska ta över certifieringen av din verksamhet, från ditt nuvarande certifieringsorgan.