6.1 INTRÄDE OCH OMSTÄLLNING

Reglerna i det här avsnittet handlar om omställningstid, byte av vax vid inträde, parallellproduktion och kunskapskrav.