19.3 Styrning

Reglerna i det här avsnittet handlar om kedjans struktur, rutiner och ansvarsfördelning.

Kedjan ska ha kontroll över att alla verksamhetsplatser som ingår i kedjecertifieringen följer KRAVs regler. Kedjan ska ha en väl definierad och dokumenterad struktur med fungerande rutiner och tydlig ansvarsfördelning. Kedjan ska också ha en tydlig dokumentation över vilka verksamhetsplatser som är certifierade, och själv ansvara för att verksamhetsplatser som inte uppfyller KRAVs regler undantas från certifieringen.