1.18 Regler för certifieringsorgan (se kapitel 18)

Målet är ett väl fungerande system där reglerna tolkas på ett enhetligt sätt av kompetenta revisorer vid de olika certifieringsorgan som får kontrollera och certifiera enligt KRAVs regler.

Reglerna ställer krav på att certifieringsorganet ska vara ackrediterat, ha ett strukturerat miljöarbete och ett avtal med KRAV. De ställer också krav på vilken kompetens revisorer ska ha. Revisorerna ska till exempel ha särskild kompetens inom de regelområden där de gör kontroll.

KRAV samlar regelbundet representanter för alla certifieringsorgan för att diskutera hur KRAVs regler ska tillämpas.